Koffiepauze

BUSINESS

DEVELOPMENT

Ik heb in co-creatie met de stakeholders onderscheidende en vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde ontworpen voor alle relevante stakeholders. Ik heb geanticipeerd op en draagvlak verkregen van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.

BUSINESS DEVELOPMENT

Mijn tweede meest belangrijke project tijdens mijn stage was het rebranden van het bedrijf Start Home Rentals. Dit bedrijf verhuurd woningen aan arbeidsmigranten. Deze branche is veel in negatieve opspraak in de media en kampt met veel vooroordelen. Daarnaast heeft het bedrijf de afgelopen jaren veel imagoschade opgelopen doordat het beheerd werd door mensen die voor hun eigen belangen kozen in plaats van die van het bedrijf of de klanten en bewoners.

 

Het bedrijf werkt als volgt: Start Home Rentals verhuurd woningen van beleggingseigenaren. Deze vastgoedbeleggers bezitten een woning waar zij rendement uit halen door de woning te verhuren. Alles wordt voor hen uit handen genomen, zodat zij alleen hun rendement zien groeien en verder geen omkijken hebben naar de woning en het mogelijke onderhoudt of de huurders. Dit doet Start Home Rentals voor hen. Zij meubileren de woning en nemen het technisch onderhoudt op zicht. Om zoveel mogelijk rendement te kunnen bieden aan deze beleggers verhuren zij de woning aan arbeidsmigranten uit voornamelijk Oostbloklanden als Polen en Roemenië. Dit gaat via uitzendbureaus die woningen inhuren voor het personeel van verschillende bedrijven, voornamelijk landbouw, bouw, haven en techniek. Start Home Rentals heeft dus te maken drie twee soorten klanten, de vastgoedbelegger (de woningeigenaar), het uitzendbureau (de huurder) en de arbeidsmigrant (de bewoner).

 

Sinds afgelopen jaar is de omzet gehalveerd en werd het tijd om het bedrijf drastisch om te gooien. Zo is er een volledig nieuwe lichting aan werknemers gestart die wel met de juiste bedoelingen handelen en zorg voor het bedrijf en zijn klanten draagt. Daarnaast kregen wij als marketingteam de opdracht om Start Home Rentals volledig te rebranden, zodat de klant ook aan de buitenkant de veranderingen zou gaan zien die het bedrijf doormaakt.

 

Om die reden ben ik gestart met een uitgebreid onderzoek naar de markt, de doelgroep en de concurrentie. (Bijlage 1 Onderzoek Start Home Rentals)

Om het bedrijf beter te begrijpen heb ik met beide vestigingsmanagers (Rotterdam en Venlo) een diepte-interview gehouden.

(Bijlage 2 Interviews Vestigingsmanagers) Dit interview heeft gezorgd voor meer diepgang en betere inzichten binnen mijn onderzoek. Op basis van mijn bevindingen uit het onderzoek en het interview heb ik Persona’s en een Customer Journey gemaakt. (Bijlage 3 Persona’s & Customer Journey)

 

De belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoek waren Start Home Rentals moet zich gaan bekommeren over zijn bewoners (de arbeidsmigranten). De succesvolle concurrentie binnen de branche is hier al mee bezig en laten dit ook zien. Daarnaast is het van belang dat Start Home Rentals ook visueel naar de buitenwereld gaat laten zien dat er een verandering plaats vindt binnen het bedrijf. En het derde punt is dat de nieuwe waardes waar Start Home Rentals zich op moet gaan richten zijn: betrouwbaar, flexibel en persoonlijk. Dit sluit aan op de huidige bedrijfsvoering en op waar de klant naar op zoek is.

 

Deze bevindingen heb ik gepresenteerd aan het marketingteam en op basis hiervan zijn wij het marketingplan gaan opstellen. We hebben gekozen voor een vernieuwde huisstijl, website en content plan. Hierbij heb ik de opzet voor de nieuwe huisstijl ontwikkeld die aansluit op de drie nieuwe kernwaardes (Bijlage 4 Vernieuwde Huisstijl), heb ik voorgesteld om de website zelf te bouwen samen met het marketingteam om zo op kosten te besparen. Dit omdat er eigenlijk geen budget was voor een nieuwe website, maar het wel nodig was om ook hierin te vernieuwen.

(Bijlage 5 Website Ideeën) En heb ik meegedacht over de nieuwe content rubrieken en inhoudelijke/ visuele uitwerking van de e-mailcampagnes. (Bijlage 6 Content)

 

Met mijn onderzoek en initiatief van deze rebranding heb ik van grote waarde kunnen zijn voor het marketingteam en Start Home Rentals met al zijn stakeholders. Ik heb hiermee bijgedragen aan een duurzaam en commercieël marketingplan.

BEWIJSLAST

Vindt hier alle bewijslast van de LLO business development.

BIJLAGE 2

Interview Vestigingsmanagers

COCO ISABELLE BRONSGEEST | 0964659 CMS3B | HOGESCHOOL ROTTERDAM