KOERS BEPALEN

Het eerste onderdeel waar ik mij tijdens mijn stage mee bezig heb gehouden

is het uitzetten van een commerciële koers. Dit heb ik gedaan op basis

van mijn visie, de kansen die ik in

de markt heb gezien en het duurzame concurrentie voordeel van

de organisatie waar ik werkzaam

ben geweest. Hierbij heb ik kennis

en mensen verbonden. 

KOERS BEPALEN

Mijn misschien wel belangrijkste opdracht tijdens mijn stageperiode was het ontwikkelen van vernieuwende strategieën voor 5 bedrijven binnen de organisatie. Doordat het bedrijf tot voorheen opereerde vanuit het oogpunt van de organisatie was het van groot belang om vernieuwende strategieën te ontwikkelen, waarbij de kansen en bedreigingen binnen de markt op waarde werden geschat, de doelgroep duidelijk in kaart werd gebracht en er duurzaam concurrentie voordeel zou worden opgebouwd. 

Toen ik begon met mijn stage kreeg ik een mondelinge en schriftelijke uitleg van alle bedrijven binnen de organisatie. Daarbij heb ik de huidige strategieën bestudeerd, waarbij ik aantekeningen heb gemaakt van de ideeën die mij te binnen schoten op dat moment (bijlage 1 Aantekeningen). Omdat de vastgoedbranche mij volledig onbekend was benaderde ik de verschillende bedrijven met een verfrissende visie, maar moest ik ook veel onderzoek doen om alles beter te kunnen begrijpen. Hier heeft mijn bedrijfsbegeleider Melissa van Bruggen mij geheel vrij in gelaten, wat voor veel zelfstandigheid en creativiteit heeft gezorgd.

Vervolgens ben ik per bedrijf begonnen met het maken van een onderzoek

(bijlage 2 Onderzoek Co-Living). Ik begon bij BRIXX Co-Living. Omdat dit bedrijf vrij recent van start was gegaan bestond er nog geen strategie. Nu ik het businessmodel in kaart had en de visie van het bedrijf duidelijk was begon ik met het onderzoeken van de doelgroep. Ik deed veel online research en verdiepte mij in verschillende personen die binnen het plaatje paste. Ik kwam erachter hoe zij leven, wat hun gewoontes emoties en pijnpunten zijn en wat zij belangrijk vinden en hun beweegredenen. Deze informatie was vrij oppervlakkig, waardoor ik mijn bedrijfsbegeleider heb gevraagd of ik verschillende mensen mocht uitnodigen voor diepte interviews. Dit vond zij een goed idee en gaf mij akkoord om hier mee aan de slag te gaan (bijlage 3 Diepte Interviews).

Na de diepte interviews heb ik de informatie samengevoegd in een Persona met Customer Journey. Hiermee was de basis gelegd voor het bepalen van de strategie. (bijlage 4 Customer Journey & Persona)

 

 

BEWIJSLAST

Vindt hier alle bewijslast van de LLO koers bepalen.

BIJLAGE 4

Customer Journey & Persona

BIJLAGE 5

Aantekeningen

BIJLAGE 6

Onderzoek BRIXX Co-Living

BIJLAGE 1

Aantekeningen

BIJLAGE 2

Onderzoek BRIXX Co-Living

BIJLAGE 3

Diepte Interviews