KOERS BEPALEN

Het eerste onderdeel waar ik mij tijdens mijn stage mee bezig heb gehouden

is het uitzetten van een commerciële koers. Dit heb ik gedaan op basis

van mijn visie, de kansen die ik in

de markt heb gezien en het duurzame concurrentie voordeel van

de organisatie waar ik werkzaam

ben geweest. Hierbij heb ik kennis

en mensen verbonden. 

KOERS BEPALEN

Mijn misschien wel belangrijkste opdracht tijdens mijn stageperiode was het ontwikkelen van vernieuwende strategieën voor 5 bedrijven binnen de organisatie. Doordat deze bedrijven tot voorheen opereerde vanuit het oogpunt van de organisatie was het van groot belang om vernieuwende strategieën te ontwikkelen, waarbij de kansen en bedreigingen binnen de markt op waarde werden geschat, de doelgroep duidelijk in kaart werd gebracht en er duurzaam concurrentievoordeel zou worden opgebouwd. 

 

De eerste strategie waar ik mee ben begonnen was voor het bedrijf BRIXX Co-Living. Dit bedrijf verhuurd gedeelde huisvesting aan expats en young professionals. BRIXX Co-Living huurt appartementen in, knapt ze op en meubileert ze om vervolgens te verhuren per kamer. Het bedrijf richt zich specifiek op expats en young professionals, omdat deze doelgroep vaak meer te besteden heeft en gemeubileerd wil huren. Daarnaast is er voor deze doelgroep niet veel keuze op dit moment binnen de Nederlandse woningmarkt en is er nog relatief weinig concurrentie.

 

Ik heb de huidige strategieën bestudeerd, waarbij ik aantekeningen heb gemaakt van de ideeën die mij te binnen schoten op dat moment

(Bijlage 1 Aantekeningen). Ik benaderde het bedrijf met een verfrissende visie, maar ik moest ook veel onderzoek doen om alles beter te kunnen begrijpen. Hier heeft mijn stagebegeleider mij geheel vrij in gelaten, wat voor veel zelfstandigheid en creativiteit heeft gezorgd.

Tot zo ver was ik op de hoogte van de werkzaamheden van het bedrijf en hun focusdoelgroep. Daarom ben ik begonnen met het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek. (Bijlage 2 BRIXX Co-Living Onderzoek) Ik startte met het onderzoeken van de doelgroep. Ik ben op zoek gegaan naar hun beweegredenen, wat zij belangrijk vinden, waar hun valkuilen en pijnpunten liggen en heb hun klantreis en emoties proberen te achterhalen. Het doel van dit onderzoek was de doelgroep beter van dienst te kunnen zijn door hun pain & gains te leren kennen, zodat BRIXX Co-Living weet waar de doelgroep zich bevindt om hier de strategie en het marketingplan op aan te kunnen passen.

 

Nadat ik een beter beeld had van de doelgroep ben ik gestart met het uitzetten van interviews met personen die binnen het beeld van de doelgroep passen. (Bijlage 3 Interviewvragen) Ik heb een oproep geplaatst op LinkedIn en kreeg al snel respons van expats en young professionals die in Nederland zijn gaan wonen wegens school op werk. Daarnaast hebben twee huidige bewoners van BRIXX Co-Living zich beschikbaar gesteld voor een interview. (Bijlage 4 Interview Afspraken)

 

De uitkomst van deze interviews en het vooronderzoek heb ik samengevoegd in een customer journey en persona’s.

(Bijlage 5 Customer Journey & Persona’s) Dit is de nieuwe leidraad geworden voor alle marketing uitingen, waaronder de social mediastrategie.

 

Ik heb de vernieuwde inzichten voorgelegd aan mijn collega’s Melissa en Joelle. Zij waren erg enthousiast over mijn bevindingen. Hierna hebben wij een brainstormsessie gehouden en zijn wij op basis van de vernieuwde inzichten marketing uitingen gaan bedenken.

(Bijlage 6 Brainstormsessie)

 

Daarna hebben wij onze plannen hebben gepresenteerd aan de CEO van BRIXX Co-Living, Michael van de Wetering. Ook hij was erg enthousiast over de plannen en gaf ons groenlicht om de plannen om te zetten in uitwerkingen. (Zie Waarde Creëren)

 

 

BEWIJSLAST

Vindt hier alle bewijslast van de LLO koers bepalen.

COCO ISABELLE BRONSGEEST | 0964659 CMS3B | HOGESCHOOL ROTTERDAM