Onderzoeken en schrijven

REFLECTIE

Wat heb ik geleerd? Wat is goed gegaan? Wat zou ik de volgende keer anders doen? Lees het in het laatste deel van mijn stageverslag, de reflectie. 

REFLECTIE

Ik heb zoveel gedaan tijdens mijn stage dat ik keuzes moest maken wat ik in mijn stageverslag zou gaan verwerken. Ik heb er voor gekozen om de projecten waar ik de meeste invloed op heb kunnen uitoefenen te belichten. Ik hoop hiermee een goed beeld te schetsen van alle onderdelen die voorbij zijn gekomen tijdens mijn stage.

Omdat een stageperiode er is om van te leren wil ik graag toelichten wat ik, naast de verplichte vaardigheden voor school, heb geleerd.

 

Om mee te beginnen dacht ik een goed beeld te hebben van het bedrijfsleven. Ik heb veel werkervaring opgedaan in mijn leven en heb ook al 3 keer eerder stage gelopen. Het was voor mij dus niet geheel nieuw. Echter was deze keer toch weer totaal anders. Ik had geen affiniteit met vastgoed en was ook niet op zoek naar een stage binnen deze branche. Het is op m'n pad gekomen en juist doordat ik er weinig van af wist leek het mij een leuke uitdaging. Dit is ook zeker gebleken. Ik heb veel geleerd over vastgoed gerelateerde zaken en was onderdeel van een soms harde en directe bedrijfsvoering. In het begin had ik hier moeite mee, maar naar verloop van tijd leerde ik mij aan te passen. Dit heeft geresulteerd in dat ik beter mijn grenzen weet aan te geven en een duidelijke en directere vorm van zakelijk communiceren heb aangeleerd. 

Daarnaast heb ik met alle vlakken van marketing binnen BRIXX Marketing mogen meedenken en meewerken. Hierdoor ben ik een meer veelzijdige marketeer geworden en weet ik welke stappen in moet doorlopen. Ik heb mijn kennis vanuit mijn opleiding en werkervaring kunnen inzetten, maar ben altijd leergierig gebleven en stond open voor input en feedback. Ook als ik het soms ergens in eerste instantie niet mee eens was heb ik mij laten begeleiden en geluisterd naar de adviezen die er werden gegeven.

Binnen het marketingteam lag de werkdruk hoog en waren er maandelijks, wekelijks en zelfs dagelijks veel deadlines te behalen. Dit heeft erin geresulteerd dat ik sommige projecten niet met mijn volle inzet en concentratie heb kunnen ontwikkelen. Dit hoort deels bij het vak en daarnaast ook bij dit bedrijf, wegens de vele opdrachtgevers voor een relatief klein marketingteam. Ik heb geleerd met deze werkdruk om te gaan en mijn grenzen aan te geven.

Ik heb tijdens mijn stageperiode éen onderdeel niet goed kunnen uitoefenen en dat is het testen. De wekelijkse rapportages werden bestudeerd door Melissa en de opdrachtgevers tijdens een maandelijks overleg. Wanneer er op vlakken moest worden bijgestuurd gaf Melissa dit aan ons door. Hierdoor heb ik niet de taak gehad om zelf tot deze conclusies te komen en te testen waar nodig. Dit lag binnen dit team niet binnen mijn takenpakket.

Ik kijk terug op een leuke, leerzame en veelzijdige stageperiode waarbij ik veel heb geleerd over marketing, het bedrijfsleven en mezelf.

 

Bedankt voor het lezen van mijn stageverslag!

STAGEBEOORDELING

Lees hier mijn stagebeoordeling van Melissa van Bruggen.

AANBEVELING 1

Lees hier de aanbeveling van Melissa van Bruggen

(stagebegeleider).

AANBEVELING 2

Lees hier de aanbeveling van Michael van de Wetering (BRIXX Co-Living).

COCO ISABELLE BRONSGEEST | 0964659 CMS3B | HOGESCHOOL ROTTERDAM