Work Station

REALISEREN

Vanuit het ontwikkelde concept heb ik een duurzaam commercieel product/ dienst gerealiseerd voor bestaande- en potentiële stakeholders. Daarbij heb ik creative oplossingen aangedragen, het uitvoeringsproces gefaciliteerd, doorzettingsvermogen getoond en heb ik verantwoordelijkheid genomen om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie heb ik zorg gedragen voor het commitment van stakeholders. 

REALISEREN

Zoals ook bij de andere vaardigheden te zien is heb ik naast het bedenken en ontwikkelen van verschillende projecten ook mogen meewerken aan de uitwerking van deze projecten. Dit heeft mijn stageperiode veelzijdig en uitdagend gemaakt. Door mijn grafische achtergrond en ervaring als freelancer kon ik het team ook volledig ondersteuning bieden in de realisatie.

 

Het uitwerken van de verschillende projecten heeft een nauwe samenwerking en duidelijke communicatie gevergd met zowel het marketingteam als de stakeholders. Een project is nooit in éen keer goed en daarom is een team om mee te sparren en te overleggen ontzettend belangrijk. Op verzoek van mij hebben we met het marketingteam wekelijks overleg gevoerd en meerdere brainstormsessies per maand gehouden, om zo constant van feedback en bijsturing te kunnen worden voorzien waar nodig.

(Bijlage 1 Agenda Overzicht) Ik ben van mening dat dit zeer belangrijk is om tot een creatieve en vernieuwde uitkomst te komen.

 

Naast het ontwikkelen van de strategieën heb ik mij ook beziggehouden met het uitwerken van de content. Zo heb ik meegewerkt aan de invulling van de content kalenders. Het was mijn taak om de maandelijkse content kalenders, gemaakt door Joelle, te controleren of het aansluit op mijn onderzoek en de vernieuwde marketingplannen die zijn ontwikkeld.

(Bijlage 2 Feedback Content Kalender) Joelle schreef de verschillende onderwerpen en deed de tekstuele inhoud. Wanneer alles was goed gekeurd door Melissa ontwierp ik de visualisaties die aansloten op de onderwerpen. (Bijlage 3 Social Visuals) Hierbij lette ik erop dat het visueel aantrekkelijk is voor de doelgroep en aansluit op de bevindingen van het onderzoek.

 

Daarnaast heb ik voor verschillende bedrijven social mediacampagnes gedraaid. (Bijlage 4 Social Campagnes) Deze waren in opdracht van de bedrijven zelf of sloten aan op de vernieuwde strategieën en marketingplannen. Daarnaast werd er elke week voor elk bedrijf bijgehouden wat de leadgeneratie was vanuit de verschillende kanalen waar wij de marketing op draaiden. Dit gaf ons als marketingteam inzicht op wat wel of niet werkte, waardoor wij iedere maand konden bijsturen waar nodig.

(Bijlage 5 Social Rapportages)

 

Ik heb tijdens mijn stage veel initiatief getoond en kwam regelmatig uit mezelf met vernieuwende ideeën. (Bijlage 6 Voorbeeld Idee) Dit werd door mijn stagebegeleider erg gewaardeerd en zij gaf mij vaak de vrijheid om deze ideeën ook om te zetten in uitwerkingen. Ik begon vaak uit mezelf met een opzet van een uitwerking en op basis van de feedback die ik terugkreeg bleef ik mijn ideeën bijschaven en perfectioneren tot er een goed eindproduct uit kwam. Doordat er de ruimte was voor vernieuwende input en het uitwerken ervan heb ik veel geleerd en creatieve vrijheid ervaren.

COCO ISABELLE BRONSGEEST | 0964659 CMS3B | HOGESCHOOL ROTTERDAM