WAARDE

CREËREN

Ik heb invulling gegeven aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit heb ik gedaan op basis van analyseren van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijke gedrag van de klant. Hiermee heb ik de analyse weten te vertalen naar een aanpak.

WAARDE CREËREN

De volgende stap was het uitwerken van de strategie. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij was het creëren van waarde voor de doelgroep. Doordat we door het onderzoek de doelgroep nu beter begrijpen kunnen we beter gaan inspelen op hun behoeftes, wensen en de pijnpunten verminderen of weg te nemen. Om tot vernieuwende ideeën te komen hebben we een brainstormsessie ingepland met het marketingteam. (Bijlage 1 Agenda Brainstormsessie)

Vervolgens

BEWIJSLAST

Vindt hier alle bewijslast van de LLO waarde creëren.

BIJLAGE 4

Customer Journey & Persona

BIJLAGE 5

Aantekeningen

BIJLAGE 6

Onderzoek BRIXX Co-Living

BIJLAGE 1

Agenda Brainstormsessie

BIJLAGE 2

Onderzoek BRIXX Co-Living

BIJLAGE 3

Diepte Interviews